Boogii er din

PROFESSIONELLE WORDPRESS PARTNER

Vi kan hjælpe din virksomhed til succes på nettet!

dr
xfaktor
moemoe-1
idagard
christinawatches
johnnydeluxe-1
haribo
undervisningsministerier
orkenenssonner

Boogii er din

PROFESSIONELLE WORDPRESS PARTNER

Vi kan hjælpe din virksomhed til succes på nettet!

Få et GRATIS uforpligtende wordpress layout

Vi kan tage dig skridtet videre med en wordpress løsning i høj kvalitet. Siden 2004 har vi leveret flere hundrede websites og løsninger i bl.a. WordPress. Vores speciale er flotte og effektive løsninger — og er ikke bange for at give dig dette fantastiske tilbud.

Sø­ger du et word­press web­bu­reau med spe­ci­al­le i smuk­ke og ef­fek­ti­ve løs­nin­ger — har du hér en ene­stå­en­de mu­lig­hed. Vil til­by­der nem­lig et gra­tis lay­outud­kast — det ene­ste vi kræ­ver at vi må få lov at præ­sen­te­re lay­ou­tet for dig per­son­ligt.

Vi har stor er­fa­ring med mar­keds­fø­ring på net­tet og sø­ge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring (SEO) — Den vi­den de­ler vi som word­press web­bu­reau ger­ne med jer.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.

maanedlig-markedsforing

Markedsføring til leje

Få tid til alt det du er god til, så ordner vi resten!

For et fast må­ned­ligt ho­norar sør­ger vi for den lø­ben­de mar­keds­fø­ring til vore kun­der i bl.a. Word­Press. Vi kal­der det Boo­gii Up­da­te! Med den­ne ser­vi­ce, kan du nem­lig trygt over­la­de din mar­keds­fø­ring til en word­press part­ner, som har fo­kus på mar­keds­fø­ring af din for­ret­ning.

WordPress Webbureau

så kan du fokusere på din forretning

Markedsføring til leje

For et fast må­ned­ligt ho­norar sør­ger vi for den lø­ben­de mar­keds­fø­ring til vore kun­der i bl.a. Word­Press. Vi kal­der det Boo­gii Up­da­te! Med den­ne ser­vi­ce, kan du nem­lig trygt over­la­de din mar­keds­fø­ring til en word­press part­ner, som har fo­kus på mar­keds­fø­ring af din for­ret­ning.

Det kan være alt fra op­sæt­ning af gra­fi­ske løs­nin­ger, til op­da­te­ring af hjem­mesi­de og de­sign og af­sen­del­se af nyheds­bre­ve samt hånd­te­ring af so­ci­a­le me­di­er.

Lad os mø­des og drøf­te dine mu­lig­he­der!

BOOK ET MØDE

Kontakt os for en uforpligtende snak om din kommende WordPress løsning.

+45 96 41 31 11

info@boogii.dk

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

Få de seneste nyheder og tilbud

Bare ro­lig, vi spam­mer dig ikke! Vi vil dog sen­de dig til­bud og ra­bat­ter in­den for det felt du in­ter­es­se­re dig for!