Øg dit salg på nettet med et seriøst

WEBSHOP & E-COMMERCE BUREAU

Boogii — Simple løsninger på komplicerede problemer

dr
xfaktor
moemoe-1
idagard
christinawatches
johnnydeluxe-1
haribo
undervisningsministerier
orkenenssonner

Øg dit salg på nettet med et seriøst

WEBSHOP & E-COMMERCE BUREAU

Boogii — Simple løsninger på komplicerede problemer

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi laver smukke og funktionelle webshop-løsninger, derfor tilbyder vores professionelle og uddannede grafikere et gratis designudkast til din webshop.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et webshop/e-commerce de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de webs­hop. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.

maanedlig-markedsforing

Markedsføring til leje

Få tid til alt det du er god til, så ordner vi resten!

Hos boo­gii har vi Boo­gii Up­da­te. Up­da­te er for dig som ude­mær­ket ved at mar­ke­ting er en lø­be­ne af­fæ­re og der­for har brug for nyt mar­ke­tings ma­te­ri­a­le hver må­ned. Det er alt fra op­sæt­ning af gra­fi­ske løs­nin­ger, til op­da­te­ring af webs­hop med nye pro­duk­ter osv — samt de­sign og af­sen­del­se af nyheds­bre­ve + hånd­te­ring af de so­ci­a­le me­di­er.

Få tid til alt det an­det, også kla­rer vi din mar­keds­fø­ring hver må­ned til en for­del­ag­tig pris.

Få tid til alt det du er god til

Så ordner vi resten

Markedsføring til leje

Hos boo­gii har vi Boo­gii Up­da­te. Up­da­te er for dig som ude­mær­ket ved at mar­ke­ting er en lø­be­ne af­fæ­re og der­for har brug for nyt mar­ke­tings ma­te­ri­a­le hver må­ned. Det er alt fra op­sæt­ning af gra­fi­ske løs­nin­ger, til op­da­te­ring af webs­hop med nye pro­duk­ter osv — samt de­sign og af­sen­del­se af nyheds­bre­ve + hånd­te­ring af de so­ci­a­le me­di­er.

Få tid til alt det an­det, også kla­rer vi din mar­keds­fø­ring hver må­ned til en for­del­ag­tig pris. 

BOOK ET WEBSHOP MØDE

Kontakt os for et uforpligtende møde om din webshop-løsning.

+45 96 41 31 11

info@boogii.dk

Læs mere

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

Få de seneste nyheder og tilbud

Bare ro­lig, vi spam­mer dig ikke! Vi vil dog sen­de dig til­bud og ra­bat­ter in­den for det felt du in­ter­es­se­re dig for!