Er du på jagt efter kvalitets…

MARKETING OG WEBBUREAU i HERNING

Boogii ApS — dit web- og printbureau

dr
xfaktor
moemoe-1
idagard
christinawatches
johnnydeluxe-1
haribo
undervisningsministerier
orkenenssonner

På jagt efter et seriøst

MARKETING & WEBBUREAU i HERNING

Simple løsninger på komplicerede problemer

Få et GRATIS layout i Herning

Som kvalitetsbevidst marketing og webbureau i Herning — har vi siden 2004 leveret flere hundrede websites. Vi ved vi laver effektive løsninger — og er ikke bange for at give dig dette fantastiske tilbud.

Mang­ler du et web­bu­reau i Her­ning — har du hér en ene­stå­en­de mu­lig­hed. Vil til­by­der nem­lig et gra­tis lay­outud­kast — det ene­ste vi kræ­ver at vi må be­sø­ge dig her i Her­ning og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Vi har stor er­fa­ring med sø­ge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring (SEO) — Den vi­den de­ler vi som web­bu­reau i Her­ning ger­ne med jer.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.

maanedlig-markedsforing

Markedsføring til leje i Herning

Få tid til alt det du er god til, så ordner vi resten!

Til alle vore kun­der i Her­ning og om­egn, kan vi an­be­fa­le vo­res Boo­gii Up­da­te. Med den­ne kan du nem­lig trygt over­la­de din mar­keds­fø­ring til et mar­ke­ting og web­bu­reau i Her­ning, som har fo­kus på din for­ret­ning.

For et fast må­ned­ligt ho­norar sør­ger vi den lø­ben­de mar­keds­fø­ring. Det kan fx være alt fra op­sæt­ning af gra­fi­ske løs­nin­ger, til op­da­te­ring af hjem­mesi­de og de­sign og af­sen­del­se af nyheds­bre­ve samt hånd­te­ring af so­ci­a­le me­di­er.

Så lad os mø­des an­sigt til an­sigt i Her­ning og drøf­te dine mu­lig­he­der!

Marketing og Webbureau i Herning

fokuser på din forretning!

Markedsføring til leje

Til alle vore kun­der i Her­ning og om­egn, kan vi an­be­fa­le vo­res Boo­gii Up­da­te. Med den­ne kan du nem­lig trygt over­la­de din mar­keds­fø­ring til et mar­ke­ting og web­bu­reau i Her­ning, som har fo­kus på din for­ret­ning.

For et fast må­ned­ligt ho­norar sør­ger vi den lø­ben­de mar­keds­fø­ring. Det kan fx være alt fra op­sæt­ning af gra­fi­ske løs­nin­ger, til op­da­te­ring af hjem­mesi­de og de­sign og af­sen­del­se af nyheds­bre­ve samt hånd­te­ring af so­ci­a­le me­di­er.

Så lad os mø­des an­sigt til an­sigt i Her­ning og drøf­te dine mu­lig­he­der!

BOOK ET MØDE I HERNING

Kontakt os for et uforpligtende møde i Herning og omegn.

+45 96 41 31 11

info@boogii.dk

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

Få de seneste nyheder og tilbud

Bare ro­lig, vi spam­mer dig ikke! Vi vil dog sen­de dig til­bud og ra­bat­ter in­den for det felt du in­ter­es­se­re dig for!