Vi står bag kongehuset!

rollup prinsesse marie

Rollup fra boogii pyntede under H.K.H. Prinsesse Maries tale for gymnasieelever

Aka­de­miet for ta­lent­ful­de unge har fået pro­du­ce­ret bre­de rol­lups af boo­gii til aka­de­miets diplom over­ræk­kel­se. I Den for­bin­del­se gæ­ste­de H.K.H. Prin­ses­se Ma­rie ar­ran­ge­men­tet og der blev ta­get det­te fine bil­le­de med et af ban­ner­ne i bag­grun­den.

Skal du også bru­ge et rol­lup? Så er vi kun et opkald væk — +45 96 41 31 11