Vinduesfolio
vinduesfolio

Vinduesfolie

Fo­lie har al­tid og vil al­tid væ­ret den nem­me og sik­re løs­ning for rig­tig man­ge bu­tik­ker — kon­to­rer — hal­ler og an­dre der øn­sker at få et bud­skab syn­ligt helt ud til for­bru­ge­ren.

Vin­du­es­fo­lie kan fås i man­ge for­skel­li­ge kva­li­te­ter — man be­stem­mer selv om det skal være kampag­ne fo­lie el­ler en mere hold­bar fo­lie der skal hol­de i man­ge år.

Fo­lie kan dæk­ke et helt vin­due, men kan også være ud­skå­ret folie/bogstaver..

Fo­lie kal­des man­ge ting: Kampag­ne­fo­lie — bil­fo­lie — bus­fo­lie — re­fle­x­fo­lie — flo­or­grap­hic — klar fo­lie — Tran­slu­cent­fo­lie — væg­fo­lie — as­falt­fo­lie — ul­tra af­ta­ge­lig fo­lie — mu­lig­he­der­ne er man­ge, vi skal nok hjæl­pe og vej­le­de jer frem til den bedste løs­ning til net­op je­res vin­du­er…

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

Få personlig hjælp, lad os ringe dig op!

In­va­lid Email
In­va­lid Num­ber

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev