plakater

Plakater og Posters

Skal I for­tæl­le om den næ­ste kon­cert, fod­bold­kam­pen i we­e­ken­den, el­ler et godt sl­ag­til­bud, så er en pla­kat en bil­lig og nem løs­ning.

Vi pro­du­ce­rer på fle­re ty­per pa­pir, alt af­hæn­gig af hvor læn­ge man øn­sker pla­ka­ten skal hol­de.

Fra 1 til 1 million stk

Vo­res pla­kat­pro­duk­tion er ind­ret­tet så flek­si­belt at vi kan hånd­te­re pla­kat print helt ned til op­lag på 1 stk — men vi tryk­ker også ger­ne i sto­re op­lag — så flek­si­bi­li­tet og ha­stig­hed er en vig­tig fak­tor når det gæl­der print af pla­ka­ter og po­sters.

Valgplakater — valg 2017

2017 by­der som mini­mum på kom­mu­ne­valg og re­gions­valg — og der­med også valg­pla­ka­ter i lyg­tepæle mv. Vi har stor er­fa­ring med tryk af valg­pla­ka­ter i for­skel­li­ge pa­pirkva­li­te­ter og print di­rek­te på så­kald­te ka­nal­pla­der som er per­fekt til uden­dørs brug. Så skal du stem­mes ind — så star­ter val­get her hos Boo­gii.

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Priseksempler

Det­te er blot ek­semp­ler, vi la­ver pla­ka­ter i alle for­mer og stør­rel­ser.

42 x 29,7 A3 (200 gr.) digital print

Pris pr. stk. v. 1 stk.

kr. 55,00 (68,75)

Pris pr. stk. v. 10 stk. 

kr. 7,50 (9,38)

Pris pr. stk. v. 25 stk. 

kr. 6,50 (8,13)

Grafisk Opsætning

fra kr. 200,00 (250,00)

50 x 70 (200 gr.)

Første plakat

kr. 384,00 (512,00)

Følgende stk.

kr. 64,00 (85,00)

Over 50 stk. 

Indhent tilbud

Grafisk Opsætning

fra kr. 200,00 (250,00)

70 x 100 (200 gr.)

Første plakat

kr. 432,00 (576,00)

Følgende stk.

kr. 112,00 (149,00)

Over 50 stk. 

Indhent tilbud

Grafisk Opsætning

fra kr. 200,00 (250,00)

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Få personlig hjælp, lad os ringe dig op!

In­va­lid Email
In­va­lid Num­ber

Tilmeld nyhedsbrev