Kataloger og flyers
kataloger

Kataloger og flyers

Boo­gii har åre­lang er­fa­ring i op­sæt­ning og tryk af ka­ta­lo­ger, fly­ers mv. — og al­tid til for­nuf­ti­ge pri­ser!

Vi hånd­te­rer dag­ligt tryks­a­ger og print op­ga­ver for vore kun­der. Vi er ger­ne med fra idéen skal ud­vik­les og til du har det fær­di­ge pro­dukt i hån­den. Har du fi­len klar kan vi også blot hjæl­pe dig med at om­sæt­te den til tryks­ag.

Vi tryk­ker selv min­dre op­ga­ver og ar­bej­der sam­men med en ræk­ke af lan­dets bedste tryk­ke­ri­er, som alle har de­res ni­cher og spe­ci­a­ler in­den for tryk og print, på alle for­mer for ma­te­ri­a­ler.

Vi til­by­der både of­f­set og di­gi­tal­print på alle me­di­er og ma­te­ri­a­ler og med et hav af ef­ter­be­hand­lin­ger. Vi sik­rer den bedste kva­li­tet og le­ve­ring til ti­den.

Vi designer også de smukkeste kataloger

Vo­res gra­fi­ske de­sig­ne­re er su­per dyg­ti­ge til at lave smuk­ke og funk­tio­nel­le ka­ta­lo­ger, som vi­ser net­op dit pro­dukt frem fra sin bedste side. Alle ka­ta­lo­ger fra bil­le­det er skabt af vo­res egne gra­fi­ke­re og du kan se fle­re ek­semp­ler her­un­der.

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Få personlig hjælp, lad os ringe dig op!

In­va­lid Email
In­va­lid Num­ber

Tilmeld nyhedsbrev