alu-vægge

Aluvægge — luksus alternativ til Rollups og fotovægge

Få rol­lu­pens flek­si­bi­li­tet, men et stil­rent de­sign til ud­stil­ling, fo­tovæg el­ler per­ma­nent rum­de­ling. Al­u­væg­gen gi­ver dig alt det­te og me­get mere.

Al­u­væg­gen er en stil­fuld løs­ning til dig som ikke gå på kom­pro­mis med de­tal­jer­ne. Al­u­væg­ge le­ve­res både som frit­stå­en­de løs­nin­ger og til op­hæng på væg­ge. Der kan så­gar le­ve­res løs­nin­ger med ind­byg­get lys — så­le­des dit bud­skab får en helt an­den di­men­sion med bag­be­lys­ning.

Med an­dre ord er der tale om et sær­de­les flek­si­belt ban­ner­sy­stem — som sik­rer den bedste ind­pak­ning af dit bud­skab. Vi kan lave kæm­pe fo­tovæg­ge i 3x3m ned til gan­ske og små alu-ram­mer.

Kon­takt os for et til­bud på en al­u­væg-løs­ning.

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Tilmeld nyhedsbrev

Få personlig hjælp, lad os ringe dig op!

In­va­lid Email
In­va­lid Num­ber