Syg og Sund kampagne

Boogii har netop lavet tryksag for Kræftens Bekæmpelse, Sclerose foreningen, Hjerteforeningen og Diabetes foreningen

Pla­ka­ten som vi har de­sig­net, er en in­vi­ta­tion til fored­ra­get »Kun­sten at leve«. Fored­ra­get hand­ler om livs­glæ­de og det er gra­tis! Alle er vel­kom­ne D. 28. sep­tem­ber, kl 19:00 i Vild­b­jerg sports- og kul­tur­cen­ter.

Vidste du at boo­gii støt­ter Sc­lero­se for­e­nin­gen? Der­for op­for­dre vi selv­føl­ge­lig alle vo­res kun­der og sam­ar­bejds­part­ne­re til at støt­te de­res ind­sam­ling D. 11. sep­tem­ber, hvor alle vo­res me­d­ar­bej­de­re er til­meldt som fri­vil­li­ge ind­sam­le­re.