Reklamefilm for Timring VVS

Hvis et radiospot skal på facebook, skal der billede til!

Boo­gii har in­hou­se net­op la­vet en kort re­k­la­me­film for Tim­ring VVS. Tim­ring VVS, hav­de fået en glim­ren­de ra­di­o­re­k­la­me, som de ger­ne vil­le bru­ge på de­res face­book og web­s­i­te — der er dog ikke me­get ved blot at have en sort re­k­la­me, kun med lyd. Der­for har vi hos boo­gii pro­du­ce­ret en kort 15 mi­nut­ters film, som mat­cher ly­den fra ra­dio­en. Vi syn­tes den er ble­vet rig­tig god!

Se fil­men her: