Nyt fodbold website til Aulum IF

En moderne fodbold klub, kræver en fancy hjemmeside

Aulum IF har fået op­da­te­ret de­res gam­le hjem­mesi­de til en ny sag anno 2016! Når man har en fod­bold klub skal det være nemt for sponsore, med­lem­mer, for­æl­dre samt børn og unge at fin­de in­for­ma­tio­ner og til­mel­de sig de for­skel­li­ge hold. Det har vi hjul­pet Aulum IF med, som nu har fået en top­mo­der­ne hjem­mesi­de.

Aulum If’s gam­le hjem­mesi­de var også la­vet her hos boo­gii, og vi er al­tid gla­de for vo­res gam­le kun­der. Tak for­di i end­nu en­gang valg­te at bru­ge os som je­res web bu­reau 🙂

Be­søg web­s­i­tet her: www.aulumif.dk