Ny webshop fra Boogii ApS

Salg på nettet — med wordpress får du en fuldblodsshop og alle de andre fordele i ét.

Mæng­den af Word­Press løs­nin­ger bare sti­ger og sti­ger — og mu­lig­he­der­ne er da også eks­plo­de­ret for den­ne plat­form. Skin­so­lu­tions er bare én i ræk­ken af Word­Press løs­nin­ger fra Boogii.dk. Si­den er en ren­dyr­ket B2B shop na­tur­lig­vis med be­ta­lings­løs­ning og alt hvad der hø­rer sig til.

Vi er ret stol­te af re­sul­ta­tet og kun­der­nes første re­ak­tion har da også væ­ret yder­st po­si­tiv.

Med word­press som shop-plat­form har vi blot øget vo­res løs­nings­mu­lig­he­der når det gæl­der salg på net­tet — og vel at mær­ke en løs­nings­mu­lig­hed, der be­stemt bør over­ve­jes, hvis du står over­for et skif­te.

Se web­s­i­te: www.skinsolutions.dk