Ny fast pris på logo måtter!

Efter en meget vellykket black friday, har vi besluttet at nedsætte priserne på logomåtter drastisk 😀

Ef­ter en me­get vel­lyk­ket bla­ck fri­day, har vi be­slut­tet at ned­sæt­te pri­ser­ne på log­o­måt­ter dra­stisk 😀

Bliv syn­lig al­le­re­de ved ind­gan­gen til din virksomhed/butik — og sørg for at dit brand er syn­ligt fra alle vink­ler.

Logo måt­ter­ne fra boo­gii be­skyt­ter gulv imod slid og mis­farv­ning og re­du­ce­re om­kost­nin­ger­ne ved ren­gø­ring — alt imens din virksomhed/butik bli­ver pro­fi­le­ret. De kan tage op til 6 kg snavs, el­ler 3 li­ter vand og har en sm­ud­s­af­vi­sen­de be­hand­ling, som gør dem ul­tra let­te at ren­gø­re. Det er kun en bonus at dine kun­ders sko er rene ved an­komst 🙂

Kan fås i over 30 far­ver!

Ring til +45 96 41 31 11 el­ler send en mail til: info@boogii.dk og be­stil din måt­te i dag.

Alle pri­ser vist er eks­klu­siv moms og le­ve­ring.