Informations site til hudpleje produkter

Nyt website til Dr. Grandel (dk)!

Vi har net­op pro­du­ce­ret et nyt web­s­i­te til Dr. Gran­del i Dan­mark. Web­s­i­tet fun­ge­re som en in­for­ma­tion po­r­tal for de dan­ske apo­te­ker, så­dan at de kan læse om pro­duk­ter­ne og (for­hå­bent­lig) for­hand­le dem.

Stort til­lyk­ke med det nye web­s­i­te, vi hå­ber pro­duk­ter­ne bli­ver ta­get godt imod 🙂

Se web­s­i­tet: www.grandel.dk