Fest på Vesterbro med banner fra boogii

Skydebanegadefest 2016, blev lige lidt smukkere med bannere fra boogii

I we­e­ken­den blev Ve­ster­bro py­n­tet op til fest! Det var selv­føl­ge­lig med et ban­ner pro­du­ce­ret her i hu­set. Sky­de­ba­ne­ga­de­fest er en stor ga­de­fest med alt hvad der hø­rer til af lop­pe­bo­der, fæl­les­spis­ning, kon­cer­ter og spil­leau­to­ma­ter. Ban­ne­ret er prik­ken over i’et på en rig­tig fest­dag og vi hå­ber i har haft en fan­ta­stisk fest­lig we­e­kend.

Skal du også bru­ge et ban­ner til din ga­de­fest? Vej­fest? By­fest?
Så giv os et kald og vi fixer det for dig: 96 41 31 11