B2B webshop til Skinsolutions

Case profil

Kun­de: Skin­so­lu­tions I/S

Case: Skinsolutions.dk

Op­ga­ve type: B2B Webs­hop

Op­ga­ven: Skinsolutions.dk er for­hand­ler af hud­ple­je pro­duk­ter og kli­nik ud­styr til kos­me­to­lo­ger. De øn­ske­de en webs­hop som fe­mi­nin og ren i de­sig­net, så­dan at den vil­le af­spej­le de luk­se­ri­ø­se pro­duk­ter.

Vi valg­te en Word­Press shop løs­ning, der gav de bedste mu­lig­he­der for skræd­der­sy­et de­sign og funk­tio­na­li­tet mat­chen­de kun­dens be­hov.

B2B webs­hops stil­ler an­dre krav end or­di­næ­re B2C webs­hops — og med vo­res word­press løs­ning, kan vi hel­dig­vis ho­no­re­re beg­ge shop­ty­per.

Web­s­i­te: Skinsolutions.dk

Case ansvarlig

nikolineee-1024x512

Ni­ko­li­ne Ni­el­sen: Ni­ko­li­ne er vo­res me­di­e­gra­fi­ker og word­press nørd. Hun for­står at ska­be an­der­le­des og skæ­ve løs­nin­ger for vo­res kun­der, imens hun står for en lang ræk­ke af vore kun­ders word­press løs­nin­ger og gra­fi­ske op­sæt­nin­ger.

Skal du have et website?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

B2B webshop til Skinsolutions

B2B webshop til Skinsolutions, webshops
B2B webshop til Skinsolutions
B2B webshop til Skinsolutions
  • Tidligere case

  • Næste case