Print som metervare til C.L. Seifert

Case profil

Kun­de: C.L. Sei­fert

Case: Stu­den­ter­hue tryk

Op­ga­ve type: Stor­for­mat print

Op­ga­ven: C.L. Sei­fert skul­le lave en ny stu­den­ter­hue til STU ud­dan­nel­sen. De bru­ger Boo­gii til at pro­du­ce­re den stri­be­de me­ter­va­re.

Case ansvarlig

marianneeeny-1024x512

Ma­ri­an­ne Dyr­mose: Ma­ri­an­ne er in­tet min­dre end fir­ma­ets ban­ner-eks­pert, og hun sid­der klar med at gu­i­de dig gen­nem stor­for­matjung­len med den løs­ning der pas­ser til dine be­hov. Li­ge­le­des er Ma­ri­an­ne fast kon­su­lent for en ræk­ke kun­der.

Skal du have spændende metervarer?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Print som metervare til C.L. Seifert

Print som metervare til C.L. Seifert
C.L. Seifert studenterhue design
Print som metervare til C.L. Seifert
  • Tidligere case

  • Næste case