Branding website til Phyris.dk

Case profil

Kun­de: Skin­so­lu­tions A/S

Case: Bran­ding web­s­i­te til Phyris.dk

Op­ga­ve type: Web­s­i­te

Op­ga­ven: Phy­ris er et an­er­kendt brand in­den for kos­me­to­log ver­de­nen. Phy­ris frem­stil­ler cre­mer og ren­se­mid­ler til alle hud­ty­per og web­s­i­tet fun­ge­rer som et Bran­ding web­s­i­te til Phyris.dk, men sam­ti­dig også som in­for­ma­tions po­r­tal for pro­duk­ter­ne. Web­s­i­tet er na­tur­lig­vis både rent og klas­sisk i sit de­sign, så­dan at det af­spej­le de luk­suri­ø­se pro­duk­ter, og sam­ti­dig nem at bru­ge for kun­der­ne.

Web­s­i­te: phyris.dk

Case ansvarlig

nikolineee-1024x512

Ni­ko­li­ne Ni­el­sen: Ni­ko­li­ne er vo­res me­di­e­gra­fi­ker og word­press nørd. Hun for­står at ska­be an­der­le­des og skæ­ve løs­nin­ger for vo­res kun­der, imens hun står for en lang ræk­ke af vore kun­ders word­press løs­nin­ger og gra­fi­ske op­sæt­nin­ger.

Skal du have et website?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

  • Tidligere case

  • Næste case