Logo, brevlinje samt webshop til Jysk Boligopvarmning

Case profil

Kun­de: Jysk Bo­li­gop­varm­ning / Mk Var­me­tek­nik

Case: Jysk Bo­li­gop­varm­ning

Op­ga­ve type: Web­s­i­te, logo bran­ding og tryk

Op­ga­ven: Jysk Bo­li­gop­varm­ning er en ny op­star­tet virk­som­hed som fun­ge­rer som fy­sisk bu­tik og som webs­hop.

Op­ga­ven var at ska­be en pro­fil helt fra bun­den til virk­som­he­den, med logo, brev­linje og en­de­lig en webs­hop med til­hø­ren­de be­ta­lings­løs­ning.

Boo­gi­is op­ga­ve var at for­mid­le kun­dens tan­ker og vi­sio­ner og ud­tryk­ke det i bl.a. nyt logo og web­s­i­te.

Des­u­den har vi haft for­nø­jel­sen at kre­e­re og pro­du­ce­re uden­dørs ban­ne­re til de­res fy­si­ske bu­tik, samt skilt­ning, som pas­se­de ind i de­res nye stil.

Web­s­i­te: jyskboligopvarmning.dk

Case ansvarlig

nikolineee-1024x512

Ni­ko­li­ne Ni­el­sen: Ni­ko­li­ne er vo­res me­di­e­gra­fi­ker og word­press nørd. Hun for­står at ska­be an­der­le­des og skæ­ve løs­nin­ger for vo­res kun­der, imens hun står for en lang ræk­ke af vore kun­ders word­press løs­nin­ger og gra­fi­ske op­sæt­nin­ger.

Skal du have et website?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Logo, brevlinje samt webshop til Jysk Boligopvarmning

Webshop til Jysk Boligopvarmning
Logo til Jysk Boligopvarmning
Skilte til Jysk Boligopvarmning
Webshop til Jysk Boligopvarmning
Brevpapir og visitkort til Jysk Boligopvarmning
Webshop til Jysk Boligopvarmning
  • Tidligere case

  • Næste case