Indoor bannere til TV Festival

Case profil

Kun­de: Tv Festi­val

Case: In­do­or ban­ne­re

Op­ga­ve type: Stor­for­mat print

Op­ga­ven: Boo­gii har igen­nem fle­re år væ­ret le­ve­ran­dør til det år­li­ge ar­ran­ge­ment TV festi­val. Vi har le­ve­ret alt in­den­for in­do­or ban­ne­re til roll ups. 

Det er en stor ære at vi nu gen­tag­ne gan­ge har væ­ret fast le­ve­ran­dør til Co­pen­ha­gen TV Festi­val — hvor samt­li­ge tv-per­son­lig­he­der mø­des.

Op­ga­ven har alle åre­ne væ­ret at pro­du­ce­re nog­le sto­re ban­ner­væg­ge som kun­ne udsmyk­ke lo­ka­ler­ne og fun­ge­re som fo­tovæg­ge og bag­grund­skulis­se.

For­de­len ved In­do­or ban­ne­re er klart, at man på en ele­gant og bil­lig måde, kan kre­e­re nog­le per­son­li­ge kulis­ser og in­dram­me en sce­ne — og på den måde ska­be var­me i et koldt rum.

Case ansvarlig

marianneeeny-1024x512

Ma­ri­an­ne Dyr­mose: Ma­ri­an­ne er in­tet min­dre end fir­ma­ets ban­ner-eks­pert, og hun sid­der klar med at gu­i­de dig gen­nem stor­for­matjung­len med den løs­ning der pas­ser til dine be­hov. Li­ge­le­des er Ma­ri­an­ne fast kon­su­lent for en ræk­ke kun­der.

Skal du have et banner?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Indoor bannere til TV Festival

Indoor bannere til Copenhagen TV Festival
Indoor bannere til Copenhagen TV Festival
indoor-bannere-tv-festival
Indoor bannere til Copenhagen TV Festival
Indoor bannere til Copenhagen TV Festival
Indoor bannere til Copenhagen TV Festival
Indoor bannere til Copenhagen TV Festival
Indoor bannere til Copenhagen TV Festival
  • Tidligere case

  • Næste case