Website til Grandel.dk

Case profil

Kun­de: Skin­so­lu­tions I/S

Case: Web­s­i­te til Grandel.dk

Op­ga­ve type: Web­s­i­te

Op­ga­ven: Dr. Gran­del er et hud­ple­je brand, som sæl­ger b2b til de dan­ske apo­te­ker. De­res de­sign­linje er klar = Less is more. Der­for valg­te vi de­sign mæs­sigt at gå ef­ter et stil­fuldt og en­kelt web­s­i­te, hvor pro­duk­ter­ne kom i fo­kus og de­sign­tet blev fe­mi­nint og eks­klu­sivt.

Web­s­i­te: Grandel.dk

Case ansvarlig

nikolineee-1024x512

Ni­ko­li­ne Ni­el­sen: Ni­ko­li­ne er vo­res me­di­e­gra­fi­ker og word­press nørd. Hun for­står at ska­be an­der­le­des og skæ­ve løs­nin­ger for vo­res kun­der, imens hun står for en lang ræk­ke af vore kun­ders word­press løs­nin­ger og gra­fi­ske op­sæt­nin­ger.

Skal du have et website?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Website til Grandel.dk

website til grandel.dk
website til grandel.dk
website til grandel.dk
website til grandel.dk
website til grandel.dk
website til grandel.dk
website til grandel.dk
  • Næste case