Webshop med paypal betaling til Durotech

Case profil

Kun­de: Du­ro­te­ch

Case: Durotech.dk

Op­ga­ve type: Webs­hop med pay­pal be­ta­lings­løs­ning

Op­ga­ven: Du­ro­te­ch er for­hand­ler af file­bæn­ke og til­be­hør. Hjem­mesi­den fun­ge­re som en pay­pal ba­se­ret webs­hop, med fo­kus på få pro­duk­ter og mini­ma­lis­me. Vi har bragt ro til et mands­do­mi­ne­ret pro­dukt, så­dan at det net­op er pro­duk­tet som ses. Vi har også stå­et bag logo og den ge­ne­rel­le pro­fil.

Web­s­i­te: Durotech.dk

Case ansvarlig

nikolineee-1024x512

Ni­ko­li­ne Ni­el­sen: Ni­ko­li­ne er vo­res me­di­e­gra­fi­ker og word­press nørd. Hun for­står at ska­be an­der­le­des og skæ­ve løs­nin­ger for vo­res kun­der, imens hun står for en lang ræk­ke af vore kun­ders word­press løs­nin­ger og gra­fi­ske op­sæt­nin­ger.

Skal du have et website?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Webshop med paypal betaling til Durotech

webshop med paypal betaling
webshop med paypal betalingsløsning
Durotech
  • Tidligere case

  • Næste case