BoMidtVest Reklamefilm samt logo branding

Case profil

Kun­de: Bo­midt­ve­st

Case: Prom­ove­ring af Bo­midt­ve­st

Op­ga­ve type: TV Re­k­la­me­film

Op­ga­ven: Bo­ligsel­ska­bet Bo­Midt­Ve­st stod i en si­tu­a­tion hvor der var be­hov for at sæt­te fo­kus på det at bo i le­je­bo­lig.

Op­ga­ven var at vise, at le­je­bo­li­ger kan være an­det end lej­lig­heds­kom­plek­ser i kold be­ton og rin­ge kva­li­tet.

Sam­men med kun­den fik vi skabt dre­je­bog til en se­rie af re­k­la­mes­pots der skul­le vi­ses på re­gio­nal tv.

Med i op­ga­ven lå en ræk­ke de­l­op­ga­ver så som at ska­be et nyt logo til Bo­Midt­Ve­st, samt et nyt slo­gan — der sam­ti­dig skul­le bru­ges i tv-re­k­la­men.

End­vi­de­re blev der pro­du­ce­ret bil­fo­lie, re­k­la­me­ban­ne­re samt nye skil­te til bo­lig­om­rå­der­ne — så sam­let set var der tale om en mas­siv eks­po­ne­ring af Bo­Midt­Ve­st.

I re­k­la­me vi­deo­en med­vir­ker bl.a. Anne Her­dorf og Flem­m­ing Leth, beg­ge kendt fra TV.

Case ansvarlig

henrikbank-1024x512

Hen­rik Bank: Hen­rik er an­svar­lig for den dag­li­ge drift af Boo­gii men er også gra­fisk idé­mand til en ræk­ke kun­de­si­tes og løs­nin­ger. Der­u­d­over har han stor ind­sigt i den tek­ni­ske ud­vik­ling. En­de­lig er han også an­svar­lig for vore kun­ders on­li­ne an­non­ce­ring og op­ti­me­ring af web­s­i­tes.

Skal du have en reklamefilm?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

BoMidtVest Reklamefilm samt logo branding

logo-bomidtvest
  • Tidligere case

  • Næste case