Backdrops til megastjernen Mø

Case profil

Kun­de: 

Case: Sce­ne­tæp­per til TV/Live

Op­ga­ve type: Tryks­ag

Op­ga­ven: Mø skul­le i første om­gang bru­ge ban­ne­re til Vi­deo pro­duk­tion i Vega. Ef­ter­føl­gen­de har brugt hen­des ban­ne­re på tur­né rundt om­kring i hele ver­den.

Vi er na­tur­lig­vis stol­te over at den ver­den­skend­te san­ge­r­in­de har valgt net­op Boo­gii som le­ve­ran­dør af ba­ck­dro­ps til hen­des tur­né. Det gi­ver os mu­lig­he­den for at vise, at vore ba­ck­dro­ps er af høj kva­li­tet og kan bru­ges hvad en­ten man er so­lomu­si­ker el­ler en me­ga­stjer­ne som net­op Mø.

Vi glæ­der os til at se de flot­te ba­ck­dro­ps rundt om­kring på hen­des tur­né.

Har du lyst til at vide mere om vore sce­ne­tæp­per med print kan du læse mere hér — el­ler kon­tak­te os på tlf. +45 9641 3111.

Case ansvarlig

marianneeeny-1024x512

Ma­ri­an­ne Dyr­mose: Ma­ri­an­ne er in­tet min­dre end fir­ma­ets ban­ner-eks­pert, og hun sid­der klar med at gu­i­de dig gen­nem stor­for­matjung­len med den løs­ning der pas­ser til dine be­hov. Li­ge­le­des er Ma­ri­an­ne fast kon­su­lent for en ræk­ke kun­der.

Skal du have et banner?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Backdrops til megastjernen Mø

Et bil­le­de slå­et op af (@momomoyouth) den

bannere til Mø
bannere til Mø
  • Tidligere case

  • Næste case