Website til AL-Lift ApS

Case profil

Kun­de: AL-Lift ApS

Case: Al-lift.com

Op­ga­ve type: Web­s­i­te

Op­ga­ven: Al-lift er Danmark’s før­en­de ud­by­de­re af hånd­te­rings- og løf­teud­styr. De øn­ske­de et ma­skul­int web­s­i­te til at frem­vi­se de­res pro­duk­ter og til at præ­sen­te­re de­res virk­som­hed på bedste vis. Web­s­i­tet skul­le la­ves på 3 sprog, så­dan at de­res uden­land­ske kun­der nemt kun­ne navi­ge­re og fin­de den in­for­ma­tion som de hav­de brug for.

Val­get faldt på en Word­Press løs­ning, som gav de per­fek­te mu­lig­he­der for at lave et web­de­sign til AL-Lift ApS, som mat­che­de alle de­res øn­sker og be­hov.

Web­s­i­te: Al-lift.com

Case ansvarlig

nikolineee-1024x512

Ni­ko­li­ne Ni­el­sen: Ni­ko­li­ne er vo­res me­di­e­gra­fi­ker og word­press nørd. Hun for­står at ska­be an­der­le­des og skæ­ve løs­nin­ger for vo­res kun­der, imens hun står for en lang ræk­ke af vore kun­ders word­press løs­nin­ger og gra­fi­ske op­sæt­nin­ger.

Skal du have et website?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Website til AL-Lift ApS

al-lift website design website til AL-Lift
al-lift website design website til AL-Lift
al-lift website design website til AL-Lift
al-lift website design website til AL-Lift
  • Tidligere case

  • Næste case