Boogiine på barsel og sommerferie til os alle

Tårevædet på gensyn til vores egen Maria som netop er gået på barsel — vi trøster os med 14 dages ferielukket

Au­gust 2015 bli­ver den må­ske vil­deste pe­ri­o­de i Boo­gi­is mere end 10 åri­ge hi­sto­rie. Der bli­ver i den grad rørt rundt i gry­den med be­man­din­gen fra og med d. 3. Au­gust.

Du vil kun­ne møde en ræk­ke nye an­sig­ter sam­ti­dig med at vi må sige på gen­syn til Ma­ria som bars­ler på sin helt egen måde 🙂 — Vi glæ­der os rig­tig me­get på hen­des veg­ne, men ser dæl­me også frem til at have hen­de til­ba­ge i stal­den ef­ter endt bar­sel. I mel­lem­ti­den kære kun­der — må I træk­kes med os an­dre nye som gam­le 🙂

Sommerferie

Men lige nu står den alt­så på en lil­le pau­se til os alle. Boo­gii hol­der nem­lig som­mer­fe­ri­e­luk­ket i uge 29 og 30 — og er til­ba­ge igen d. 27. juli. Men frygt ej. Vi kan sta­dig kon­tak­tes på mail. Skriv til info@boogii.dk. Dog må der for­ven­tes læn­ge­re svar­tid!!

Boo­gii øn­sker alle en ka­non som­mer 🙂