Boogii leverer scenetæpper og kulisser til Ørkenens Sønner

En gang til for Prins Knud

1. april gik de 4 lo­ge­brød­re på sce­nen i glas­sa­len hvor de hav­de pre­mière på de­res nye show »”En gang til for Prins Knud”«.

Boo­gii kan nu of­fi­ci­elt kal­de sig for en slags lo­ge­bro­der – I hvert fald kan du, hvis du er én af de man­ge hel­di­ge der skal op­le­ve Ør­ke­nens søn­ners fan­ta­sti­ske show rundt i lan­det, også op­le­ve en mas­se fan­ta­sti­ske kulis­ser le­ve­ret af Boo­gii.

Vi er su­per stol­te over at Boo­gii blev valgt som sam­ar­bejds­part­ner på det­te pro­jekt – og tak­ker lo­ge­brød­re­ne for til­li­den til at Boo­gii kun­ne løf­te op­ga­ven.

Vi er klar til at af­læg­ge lo­ge­e­den og ka­ste os ud i to­pun­der­hold­ning fra de al­tid ta­lent­ful­de og stor­slå­e­de Ør­ke­nens Søn­ner.

Har du end­nu ikke sik­ret dig bil­let til showet — så skynd dig at klik­ke hér