Banner til hemmelig facebook afsløring

facebook datacenter

Nyt facebook datacenter blev indviet med manér

Til­lyk­ke til Oden­se og Dan­mark med det nye face­book da­ta­cen­ter! Boo­gii le­ve­re­de både ban­ne­re og duge til det top hem­me­li­ge ar­ran­ge­ment. Skal du også have et ban­ner til dit hem­me­li­ge møde? Så er vi både gode til ban­ne­re og til at hol­de på hem­me­lig­he­der 🙂

Ring på: +45 96 41 31 11

Foto fra Bt, fo­to­graf: Claus Fi­sker