Vi gjorde tvprisen 2017 lidt mere fantastisk!

linse kessler

Store bannere til store tv personligheder

Tv­pri­sen er årets største fest i den dan­ske tv-bran­che. En af­ten, hvor bran­chen hædrer årets største præ­sta­tio­ner og bedste pro­gram­mer med ef­ter­trag­te­de sta­tu­et­ter. Ban­ner­ne blev selv­føl­ge­lig le­ve­ret af boo­gii og her ses blandt an­det Lin­se Kes­sler for­an vo­res værk, hvor også de øv­ri­ge stjer­ner blev fo­to­gra­fe­ret af pres­sen.

Skal du også bru­ge et ban­ner? Ring til os på +45 96 41 31 11 el­ler send en mail til info@boogii.dk

Foto: Sa­rah Chri­sti­ne Nør­gaard, BT