Er du på jagt efter kvalitets…

WEBSITESTORFORMAT PRINTONLINE KAMPAGNERWEBSHOPSØGEMASKINEOPTIMERINGTRYKSAGERADWORDSBANNEREFACEBOOK ANNONCER

Boogii ApS — dit web- og printbureau

dr
xfaktor
moemoe-1
idagard
christinawatches
johnnydeluxe-1
haribo
undervisningsministerier
orkenenssonner

Er du på jagt efter…

EFFEKTIV MARKEDSFØRING

Storformat og online? 

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi laver smukke og funktionelle løsninger, derfor tilbyder vores professionelle og uddannede grafikere at designe website layout helt gratis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.

maanedlig-markedsforing

Markedsføring til leje

Få tid til alt det du er god til, så ordner vi resten!

Hos boo­gii har vi Boo­gii Up­da­te. Up­da­te er for dig som ude­mær­ket ved at mar­ke­ting er en lø­be­ne af­fæ­re og der­for har brug for nyt mar­ke­tings ma­te­ri­a­le hver må­ned. Det er alt fra op­sæt­ning af gra­fi­ske løs­nin­ger, til op­da­te­ring af hjem­mesi­de og de­sign og af­sen­del­se af nyheds­bre­ve og de so­ci­a­le me­di­er.

Få tid til alt det du er god til

Så ordner vi resten

Markedsføring til leje

Hos boo­gii har vi Boo­gii Up­da­te. Up­da­te er for dig som ude­mær­ket ved at mar­ke­ting er en lø­be­ne af­fæ­re og der­for har brug for nyt mar­ke­tings ma­te­ri­a­le hver må­ned. Det er alt fra op­sæt­ning af gra­fi­ske løs­nin­ger, til op­da­te­ring af hjem­mesi­de og de­sign og af­sen­del­se af nyheds­bre­ve og de so­ci­a­le me­di­er.

Få tid til alt det an­det, også kla­rer vi din mar­keds­fø­ring hver må­ned til en for­del ag­tig pris.

Vi har arbejdet med

Boogii har gennem flere år været stolte leverandører af bannere, udstillingsløsninger og scenetæpper til en lang række virksomheder og kunstnere i ind og udland.

logoer-1024x543-1

Få de seneste nyheder og tilbud

Bare ro­lig, vi spam­mer dig ikke! Vi vil dog sen­de dig til­bud og ra­bat­ter in­den for det felt du in­ter­es­se­re dig for!